Menu
  • Home
  • บริการให้เช่ารถเครน

บริการให้เช่ารถเครน

ขนาดเครน

เรามีรถเครนให้เช่าทั่วประเทศ ตั้งแต่ขนาด 10 – 220 ตัน

มาตรฐาน

รถเครนของเราทุกคันมีใบรับรองมาตรฐาน (ปจ.2)

ความปลอดภัย

รถเครนของเรามีความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน

บริการ 24 ชม.

ท่านสามารถสอบถามราคาค่าบริการกับเราได้ตลอด 24 ชม.

รายการรถเครนให้เช่า

TR100M-1

ขนาด 10 ตัน

ขาไขว้

ตารางน้ำหนัก

TR250M-6

ขนาด 20 ตัน

ขาไขว้

ตารางน้ำหนัก

TR350M-1

ขนาด 35 ตัน

ขาไขว้

ตารางน้ำหนัก

TR500M-3

ขนาด 50 ตัน

ขาไขว้

ตารางน้ำหนัก

ราคาค่าเช่ารถเครนเบื้องต้น

(อ้างอิงจากหนังสือสมาคมผู้ประกอบการรถเครน)
Rate for rent 2559